גב' ג'נט קופציאצקי

מורה
קמפוס הר הצופים, בניין מדעי הרוח, חדר 4807
janetkup@gmail.com