קורסי חובה

בסיסי

תלמידים ברמת הבסיס נחשפים לאוצר המילים, למבנה ולתוכן מאמרים אקדמיים, וכן לכישורי הקריאה והניתוח הנדרשים להבנת טקסטים אקדמיים פשוטים. התלמידים לומדים, לדוגמה, למצוא ולהבין את הרעיונות המרכזיים ואת הפרטים התומכים, לסרוק את הטקסט בכדי למצוא מידע רצוי, וכן להבין ולהשתמש באוצר מילים בהקשר הנכון. כישורי השפה התקשורתית מתורגלים ומקבלים לעידוד. מידע נוסף

מתקדמים א'

מטרת הקורס היא לאפשר לתלמידים לשפר את יכולות הקריאה וניתוח מאמרים אקדמיים הכתובים באנגלית. התלמידים עורכים היכרות עם מבנים של ז'אנרים אקדמיים שונים, ונחשפים לניסוחים ואוצר מילים המשמשים לכתיבה אקדמית. האסטרטגיות הנלמדות כוללות, בין השאר, הכרת מבנה וז'אנר של טקסט, זיהוי הרעיונות המרכזיים והראיות התומכות, והערכת תקפותם של טיעוני הכותב. התלמידים נחשפים לשפה האקדמית הדרושה בכדי לנסח תגובות, בכתיבה ובעל-פה, לרעיונות הנמצאים בטקסט או בשיחות האקדמיות. מידע נוסף

מתקדמים ב'

מטרת הקורס היא להעניק לתלמידים אסטרטגיות מתקדמות הנדרשות בכדי להפוך לקוראים עצמאיים וביקורתיים באנגלית. האסטרטגיות הנלמדות כוללות, בין השאר, הכרת מבנה וז'אנר של טקסט, זיהוי הרעיונות המרכזיים ונקודת המבט של המחבר, וכן ניתוח והערכת הטענות לאור תמיכת טיעונים וראיות. הסטודנטים לומדים להמשיג את הרעיונות של כותב המאמר  או המרצה, לאחר שמיעת הרצאה. הם לומדים לנסח תגובות לרעיונות אלה, ולבטאן בכתב ובעל-פה בשפה מתאימה. מידע נוסף

 

בסיסי

תלמידים ברמת הבסיס נחשפים לאוצר המילים, למבנה ולתוכן מאמרים אקדמיים, וכן לכישורי הקריאה והניתוח הנדרשים להבנת טקסטים אקדמיים פשוטים. התלמידים לומדים, לדוגמה, למצוא ולהבין את הרעיונות המרכזיים ואת הפרטים התומכים, לסרוק את הטקסט בכדי למצוא מידע רצוי, וכן להבין ולהשתמש באוצר מילים בהקשר הנכון. כישורי השפה התקשורתית מתורגלים ומקבלים לעידוד.

דרישות נוכחות: נוכחות חובה בכל השיעורים. רק תלמידים עם נוכחות בכל השיעורים יוכלו לקבל ציון כיתה ולגשת למבחן הסופי. אישורים על היעדרות יינתנו רק מסיבות רפואיות או עקב שירות מילואים.

הרכב הציון: הציון הסופי בקורס ישוקלל מציון כיתה, שמשקלו 60%, ומציון המבחן הסופי, שמשקלו 40%. כדי לעלות לרמת מתקדמים א' יש להשיג ציון סופי 70 ומעלה בקורס זה. כדי לגשת למבחן הסופי, יש לקבל ציון כיתה של 60 לפחות. בציון הכיתה ייכללו מבחנים, בחנים, שעורי בית והשתתפות פעילה בכיתה.

צרכים מיוחדים: ברצוננו לעזור ככל האפשר לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים (ליקויי למידה, בעיות ראייה, נכות פיזית וכו'). נא לפנות למרצה לקבלת הנחיות.

מספר קורס לפי קמפוס:
הר הצופים 11183
ספרא (גבעת רם) 11123
עין כרם 11143
רחובות 71053

 

מתקדמים א'

מטרת הקורס היא לאפשר לתלמידים לשפר את יכולות הקריאה וניתוח מאמרים אקדמיים הכתובים באנגלית. התלמידים עורכים היכרות עם מבנים של ז'אנרים אקדמיים שונים, ונחשפים לניסוחים ואוצר מילים המשמשים לכתיבה אקדמית. האסטרטגיות הנלמדות כוללות, בין השאר, הכרת מבנה וז'אנר של טקסט, זיהוי הרעיונות המרכזיים והראיות התומכות, והערכת תקפותם של טיעוני הכותב. התלמידים נחשפים לשפה האקדמית הדרושה בכדי לנסח תגובות, בכתיבה ובעל-פה, לרעיונות הנמצאים בטקסט או בשיחות האקדמיות.

דרישות נוכחות: נוכחות חובה בכל השיעורים. רק תלמידים עם נוכחות בכל השיעורים יוכלו לקבל ציון כיתה ולגשת למבחן הסופי. אישורים על היעדרות יינתנו רק מסיבות רפואיות או עקב שירות מילואים.

הרכב הציון: הציון הסופי בקורס ישוקלל מציון כיתה, שמשקלו 60%, ומציון המבחן הסופי, שמשקלו 40%. כדי לעלות לרמת מתקדמים ב' יש להשיג ציון סופי 70 ומעלה בקורס זה. כדי לגשת למבחן הסופי, יש לקבל ציון כיתה של 60 לפחות. בציון הכיתה ייכללו מבחנים, בחנים, שעורי בית והשתתפות פעילה בכיתה.

צרכים מיוחדים: ברצוננו לעזור ככל האפשר לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים (ליקויי למידה, בעיות ראייה, נכות פיזית וכו'). נא לפנות למרצה לקבלת הנחיות.

מספר הקורס לפי קמפוס:
הר הצופים 11182
ספרא (גבעת רם) 11122
עין כרם, סיעוד 11142
רחובות 71052

 

מתקדמים ב'

מטרת הקורס היא להעניק לתלמידים אסטרטגיות מתקדמות הנדרשות בכדי להפוך לקוראים עצמאיים וביקורתיים באנגלית. האסטרטגיות הנלמדות כוללות, בין השאר, הכרת מבנה וז'אנר של טקסט, זיהוי הרעיונות המרכזיים ונקודת המבט של המחבר, וכן ניתוח והערכת הטענות לאור תמיכת טיעונים וראיות. הסטודנטים לומדים להמשיג את הרעיונות של כותב המאמר  או המרצה, לאחר שמיעת הרצאה. הם לומדים לנסח תגובות לרעיונות אלה, ולבטאן בכתב ובעל-פה בשפה מתאימה.

דרישות נוכחות: נוכחות חובה בכל השיעורים. רק תלמידים עם נוכחות בכל השיעורים יוכלו לקבל ציון כיתה ולגשת למבחן הסופי. אישורים על היעדרות יינתנו רק מסיבות רפואיות או עקב שירות מילואים.

הרכב הציון: הציון הסופי בקורס ישוקלל מציון כיתה, שמשקלו 60%, ומציון המבחן הסופי, שמשקלו 40%. כדי לעבור את הקורס יש להשיג ציון סופי 70 ומעלה בקורס זה. כדי לגשת למבחן הסופי, יש לקבל ציון כיתה של 60 לפחות. בציון הכיתה ייכללו מבחנים, בחנים, שעורי בית והשתתפות פעילה בכיתה.

תלמיד אשר ישלים קורס זה בהצלחה יסיים את חובות לימודי האנגלית באוניברסיטה.

מספר הקורס לפי קמפוס:
הר הצופים 11181
ספרא (גבעת רם) 11121
עין כרם, סיעוד 11141
עין כרם, רוקחות 11131
רחובות 71051