מתקדמים א'

מטרת הקורס היא לאפשר לתלמידים לשפר את יכולות הקריאה וניתוח מאמרים אקדמיים הכתובים באנגלית. התלמידים עורכים היכרות עם מבנים של ז'אנרים אקדמיים שונים, ונחשפים לניסוחים ואוצר מילים המשמשים לכתיבה אקדמית. האסטרטגיות הנלמדות כוללות, בין השאר, הכרת מבנה וז'אנר של טקסט, זיהוי הרעיונות המרכזיים והראיות התומכות, והערכת תקפותם של טיעוני הכותב. התלמידים נחשפים לשפה האקדמית הדרושה בכדי לנסח תגובות, בכתיבה ובעל-פה, לרעיונות הנמצאים בטקסט או בשיחות האקדמיות.

דרישות נוכחות: נוכחות חובה בכל השיעורים. רק תלמידים עם נוכחות בכל השיעורים יוכלו לקבל ציון כיתה ולגשת למבחן הסופי. אישורים על היעדרות יינתנו רק מסיבות רפואיות או עקב שירות מילואים.

הרכב הציון: הציון הסופי בקורס ישוקלל מציון כיתה, שמשקלו 60%, ומציון המבחן הסופי, שמשקלו 40%. כדי לעלות לרמת מתקדמים ב' יש להשיג ציון סופי 70 ומעלה בקורס זה. כדי לגשת למבחן הסופי, יש לקבל ציון כיתה של 60 לפחות. בציון הכיתה ייכללו מבחנים, בחנים, שעורי בית והשתתפות פעילה בכיתה.

צרכים מיוחדים: ברצוננו לעזור ככל האפשר לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים (ליקויי למידה, בעיות ראייה, נכות פיזית וכו'). נא לפנות למרצה לקבלת הנחיות.

מספר הקורס לפי קמפוס:
הר הצופים 11182
ספרא (גבעת רם) 11122
עין כרם, סיעוד 11142
רחובות 71052