מידע לנרשמים

הרשמה לקורסים

ההרשמה לקורסי האנגלית תיעשה דרך מערכת הרישום-נט לקראת פתיחת שנת הלימודים, יחד עם הרישום לכלל הקורסים. רישום לקורסי הקיץ ייעשה בנפרד (פרטים בדף קורסי קיץ)

סיווג לרמות

כל תלמיד באוניברסיטה משובץ ללימודי אנגלית ברמה המתאימה לו, בהתאם לציון פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמי"ר או מבחן אמיר"ם. למידע נוסף

הכרה בלימודי אנגלית שנעשו במוסדות אחרים

 למידע נוסף

מידע על תשלום שכר לימוד על קורסי אנגלית

לימודי אנגלית כשפה זרה
קורסים באנגלית ברמה 2 או 3 מחוייבים בתשלום, נוסף על שכר הלימוד, כדלקמן:

רמה בסיס (רמה 3): קורס סימסטריאלי של 6 שעות: 1,825 ש"ח 
מתקדמים א' (רמה 2) : קורס סמסטריאלי של 4 שעות:  1,404 ש"ח

סטודנט אשר צריך ללמוד רק את מתקדמים ב' (רמה 1) פטור מתשלום בגין לימודים אלה במסגרת שנות התקן בתואר בוגר בלבד.

סטודנט אשר ילמד רמת בסיס (רמה 3) בסמסטר קיץ דרך היחידה לשפה האנגלית וירשם לשנת הלימודים תשפ"ב, יזוכה בשכר לימוד בגובה התשלום ששילם על קורס זה. 

 

סיווג לרמות

תלמידי האוניברסיטה העברית מחויבים בלימודי אנגלית. התלמידים ישובצו לקורסים ברמה המתאימה להם, בהתאם לציון פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמי"ר או מבחן אמיר"ם.  מי שניגש ליותר ממבחן אחד לסיווג רמת האנגלית - הציון הגבוה קובע. היחידה לאנגלית כשפה זרה באוניברסיטה העברית מציעה קורסים מרמת "בסיסי" ומעלה בלבד.

ציון פסיכומטרי / אמיר"ם ציון אמי"ר רמת אנגלית התחלתית
134 ומעלה 234 ומעלה פטור
133-120 233-220

מתקדמים ב'
4 ש"ש

119-100 219-200

מתקדמים א'
4 ש"ש

99-85 199-185 בסיסי
6 ש"ש
84 ומטה 184 ומטה לא ניתן להתקבל לאוניברסיטה

 

מבחן אמי"ר/אמיר"ם

ניתן להתקבל לקורסי חובה באנגלית על סמך ציון בבחינת אמי"ר, שהיא בחינת ידע באנגלית. למידע על הבחינה לחצו כאן. ניתן לבצע את הבחינה גם באופן ממוחשב (בחינת אמיר"ם).

 

הכרה בלימודי אנגלית שנעשו במוסדות אחרים

 

הכרה בלימודי אנגלית שנעשו במסגרת לימודים קודמים

מועמדים שאינם בעלי תואר ראשון

 היחידה לאנגלית בוחנת כל מקרה לגופו וקובעת האם הקורס / פטור מתקבל.

לכן, מועמדים שסיימו בהצלחה קורסים באנגלית כשפה זרה / קיבלו פטור במוסד אקדמי מוכר אחר בארץ, ימציאו ליחידה לאנגלית כשפה זרה מסמכים רשמיים* המעידים על לימוד הקורס / קבלת פטור והיחידה תבחן את הבקשה ותחליט האם להכיר.                                                                                                                                                                                                             

 מועמדים אשר לימודי האנגלית הקודמים שלהם לא הוכרו ע"י היחידה לאנגלית כשפה זרה, אינם פטורים מלימודי אנגלית כשפה זרה באוניברסיטה העברית, ורמתם תיקבע  על פי מבחן אמי"ר /                      אמיר"ם או על פי פרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי.

*אישור מטעם היחידה לאנגלית כשפה זרה מהמוסד שבו למדו, ובו יצוינו רמת הקורס, מועד הקורס והציון הסופי.

       

מועמדים בעלי תואר ראשון

אנא ראו הערה בתחתית העמוד הבא: http://info.huji.ac.il/reception-components/English-level