סיווג לרמות

תלמידי האוניברסיטה העברית מחויבים בלימודי אנגלית. התלמידים ישובצו לקורסים ברמה המתאימה להם, בהתאם לציון פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמי"ר או מבחן אמיר"ם.  מי שניגש ליותר ממבחן אחד לסיווג רמת האנגלית - הציון הגבוה קובע. היחידה לאנגלית כשפה זרה באוניברסיטה העברית מציעה קורסים מרמת "בסיסי" ומעלה בלבד.

ציון פסיכומטרי / אמיר"ם ציון אמי"ר רמת אנגלית התחלתית
134 ומעלה 234 ומעלה פטור
133-120 233-220

מתקדמים ב'
4 ש"ש

119-100 219-200

מתקדמים א'
4 ש"ש

99-85 199-185 בסיסי
6 ש"ש
84 ומטה 184 ומטה לא ניתן להתקבל לאוניברסיטה

 

מבחן אמי"ר/אמיר"ם

ניתן להתקבל לקורסי חובה באנגלית על סמך ציון בבחינת אמי"ר, שהיא בחינת ידע באנגלית. למידע על הבחינה לחצו כאן. ניתן לבצע את הבחינה גם באופן ממוחשב (בחינת אמיר"ם).