הכרה בלימודי אנגלית שנעשו במוסדות אחרים

 

הכרה בלימודי אנגלית שנעשו במסגרת לימודים קודמים

מועמדים שאינם בעלי תואר ראשון

 היחידה לאנגלית בוחנת כל מקרה לגופו וקובעת האם הקורס / פטור מתקבל.

לכן, מועמדים שסיימו בהצלחה קורסים באנגלית כשפה זרה / קיבלו פטור במוסד אקדמי מוכר אחר בארץ, ימציאו ליחידה לאנגלית כשפה זרה מסמכים רשמיים* המעידים על לימוד הקורס / קבלת פטור והיחידה תבחן את הבקשה ותחליט האם להכיר.                                                                                                                                                                                                             

 מועמדים אשר לימודי האנגלית הקודמים שלהם לא הוכרו ע"י היחידה לאנגלית כשפה זרה, אינם פטורים מלימודי אנגלית כשפה זרה באוניברסיטה העברית, ורמתם תיקבע  על פי מבחן אמי"ר /                      אמיר"ם או על פי פרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי.

*אישור מטעם היחידה לאנגלית כשפה זרה מהמוסד שבו למדו, ובו יצוינו רמת הקורס, מועד הקורס והציון הסופי.

       

מועמדים בעלי תואר ראשון

אנא ראו הערה בתחתית העמוד הבא: http://info.huji.ac.il/reception-components/English-level