מתקדמים ב'

מטרת הקורס היא להעניק לתלמידים אסטרטגיות מתקדמות הנדרשות בכדי להפוך לקוראים עצמאיים וביקורתיים באנגלית. האסטרטגיות הנלמדות כוללות, בין השאר, הכרת מבנה וז'אנר של טקסט, זיהוי הרעיונות המרכזיים ונקודת המבט של המחבר, וכן ניתוח והערכת הטענות לאור תמיכת טיעונים וראיות. הסטודנטים לומדים להמשיג את הרעיונות של כותב המאמר  או המרצה, לאחר שמיעת הרצאה. הם לומדים לנסח תגובות לרעיונות אלה, ולבטאן בכתב ובעל-פה בשפה מתאימה.

דרישות נוכחות: נוכחות חובה בכל השיעורים. רק תלמידים עם נוכחות בכל השיעורים יוכלו לקבל ציון כיתה ולגשת למבחן הסופי. אישורים על היעדרות יינתנו רק מסיבות רפואיות או עקב שירות מילואים.

הרכב הציון: הציון הסופי בקורס ישוקלל מציון כיתה, שמשקלו 60%, ומציון המבחן הסופי, שמשקלו 40%. כדי לעבור את הקורס יש להשיג ציון סופי 70 ומעלה בקורס זה. כדי לגשת למבחן הסופי, יש לקבל ציון כיתה של 60 לפחות. בציון הכיתה ייכללו מבחנים, בחנים, שעורי בית והשתתפות פעילה בכיתה.

תלמיד אשר ישלים קורס זה בהצלחה יסיים את חובות לימודי האנגלית באוניברסיטה.

מספר הקורס לפי קמפוס:
הר הצופים 11181
ספרא (גבעת רם) 11121
עין כרם, סיעוד 11141
עין כרם, רוקחות 11131
רחובות 71051