קורסי כתיבה

היחידה לאנגלית כשפה זרה מציעה קורסים לשיפור רמת הכתיבה. מטרת הקורסים הללו היא לספק לסטודנטים את הכלים הנדרשים לכתיבת מאמר אקדמי באנגלית, וכן להקנות להם את כישורי הכתיבה הנחוצים בחייהם האקדמיים. קורסים אלו עוצבו בכדי להתאים לדרישות הפקולטות השונות וכן לצורכי כל סטודנטית וסטודנט.

בסיום קורס הכתיבה, הסטודנטים יהיו מודעים לקבלת החלטותיהם בזמן הכתיבה באנגלית. בנוסף, הם יוכלו להביע את רעיונותיהם בבהירות וביעילות, וכן לערוך ולתקן את כתיבתם וכתיבת חבריהם בעצמם.

 

מספרי הקורסים

11051 – קורס לדוקטורנטים במדעי החברה

11055 – קורס לתלמידי בית ספר מנדל