גב' אילנה רוזנסקי

מורה
קמפוס הר הצופים, בניין מדעי הרוח, חדר 4716
Ilana49@gmail.com