ד"ר אירינה פודלוב

מורה
קמפוס הר הצופים, בניין מדעי הרוח, חדר 4717
02-5883859
Irena.pudalov@gmail.com