גב' הלן לוי

רכזת אקדמית
מורה
קמפוס הר הצופים, בניין מדעי הרוח, חדר 4806
02-5883932
helenlevyhu@yahoo.com