מר פטר וויינשטיין

מורה
קמפוס הר הצופים, בניין מדעי הרוח, חדר 4716
02-5883858
mechinaeng@hotmail.com