גב' רוז פילזר

מורה
קמפוס הר הצופים, בניין מדעי הרוח, חדר 4804
02-5883930
Rosepack.pilzer@mail.huji.ac.il