גב' תרצה היידינגספלד

מורה
קמפוס הר הצופים, בניין מדעי הרוח, חדר 4717
02-5883859
tirzih@yahoo.com