פתיחת הסמסטר: נהלי רישום ומעבר בין קבוצות

  • נרשמים לקורסים של היחידה באמצעות מערכת הרישום.נט.

 

  • אם אינך רשום/ה ולא נותר מקום בקבוצות, ניתן להירשם לרשימת המתנה ברישום.נט. יש לגשת לכיתה של הקבוצה הרצויה. אם באותו מפגש אין 25 סטודנטים בכיתה, המורה יאפשר לך לשהות בכיתה. אם יש 25 סטודנטים בכיתה באותו מפגש, לא תוכל/י לשהות בכיתה, אך השיעור החסר לא ייחשב כהיעדרות.

כל זאת אם אינך רשום/ה לקבוצה אחרת.  אם הינך רשום/ה לקבוצה, באפשרותך להירשם לרשימת המתנה ברישום.נט לקבוצה אחרת, אך עליך לשהות בקבוצה אליה את/ה רשום עד שתועבר/י רשמית מרשימת ההמתנה לתוך הקבוצה הרצויה (אם יהיה מקום).  היעדרות מהקבוצה אליה את/ה רשום/ה כמוה כהיעדרות בלתי מוצדקת.