סגל מנהלי

גב' רוח-שיר כהן

רכזת מנהלית
קמפוס הר הצופים, בניין מדעי הרוח, חדר 4802
02-5881749

קבלת קהל: ימים א'-ה', 13:00-10:00