Table of Contents

צרו קשר

 

מזכירות : גב'  צביה כהן

דואר אלקטרוני: tsviyac@savion.huji.ac.il, efl@savion.huji.ac.il

טלפון:02-5881749

רכזת אדמניסטרטיבית: גב' עינבל שגיא

דואר אלקטרוני: inbals@savion.huji.ac.il

טלפון: 02-5883390

מזכירות היחידה:
קמפוס הר הצופים, בניין מדעי הרוח, חדר 4802

שעות קבלת קהל:
יום א'-ה'  10:00-13:00

כתובת למשלוח דואר:
היחידה לאנגלית כשפה זרה
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים, מיקוד 9190501

מידע על מבחני אמיר"ם בטלפון : 02-5882888 מוקד מנהל תלמידים

מידע על מבחני אמי"ר - נא לפנות למרכז הארצי לבחינות והערכה www.metasearch.co.il