Table of Contents

צרו קשר

לנוחיותכם, הקמנו מערכת פניות לניהול פנייתכם אלינו.

לכניסה למערכת לחצו כאן.

----------------------------------------------------------

מזכירות היחידה: בניין מדעי הרוח, חדר 4802, קמפוס הר הצופים

שעות קבלת קהל: ימים ראשון – חמישי, 10:00–13:00

שעות מענה טלפוני: ימים ראשון - חמישי, 14:00-10:00

טלפון: 02-5881749 | 02-5883390

 

 

על אודות

היחידה לאנגלית כשפה זרה מציעה קורסים ותמיכה להקניית מיומנויות תקשורת בשפה האנגלית  לחברי קהילת האוניברסיטה העברית.

קורסי ליבה – תכנית הפטור
על מנת לסייע לסטודנטים להגיע לרמת הסף במיומנויות אנגלית הנדרשת על ידי האוניברסיטה (רמת ״פטור״), היחידה לאנגלית מציעה קורסים במיומנויות שפת האנגלית בכל ארבעת הקמפוסים של האוניברסיטה: הר הצופים, ספרא, עין כרם ורחובות. כל קורס בתכנית הפטור נלמד במשך סמסטר אחד, החל מרמת בסיסי (6 שעות שבועיות), דרך רמת מתקדמים א׳ (4 שעות שבועיות), ועד לרמת מתקדמים ב׳ (4 שעות שבועיות).

מטרתם של קורסי הליבה של היחידה לאנגלית היא לסייע לסטודנטים לרכוש כלים לתקשורת בכל אופני השפה – קריאה, כתיבה, שמיעה ודיבור – כך שיוכלו להשתתף ולתרום לשיח האקדמי והמקצועי בתחום העיסוק ובתחומים משיקים. תוצרי הלמידה של הקורסים מותאמים לתוצרים המוגדרים על ידי מסגרת ההתייחסות האירופית המשותפת לשפות (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).

קורסי הליבה בנויים בצורת פירמידה כך שתכני הלימוד והמיומנויות הנרכשות בהם תואמים באופן הולך וגובר את צרכי הדיסציפלינה של הלומדים ככל שרמת הקורס מתקדמת יותר.

שימו לב: יש לברר את דרישת הקבלה של כל חוג ובית ספר באוניברסיטה על מנת לדעת מהי רמת האנגלית הנדרשת על מנת להתקבל לחוג / בית הספר.

קישורים שימושיים:

 

קורסים לתלמידים בתארים מתקדמים

  • כתיבה אקדמית לתלמידי מוסמך ודוקטורט

היחידה לאנגלית מציעה קורסים מתקדמים לכתיבה אקדמית באנגלית לתלמידי מוסמך ודוקטורט. כל קורס במערך הקורסים המתקדם בנוי באופן ייעודי למילוי צרכי הכתיבה והפרסום של הסטודנטים בחוג הרלוונטי, תוך התייעצות עם מנחים וראשי חוג. המשתתפים רוכשים את המיומנויות ואת הידע הדרושים לשם כתיבת סוגות שונות, כולל תזת מוסמך, עבודת דוקטורט, ומאמרים לפרסום, בנוסף לסוגות מקצועיות נוספות כגון בקשות למימון ומענקים והצהרות כוונה למחקר והוראה.

  • אנגלית מדוברת לתלמידי דוקטורט מאוכלוסיות מיוחדות

היחידה לאנגלית מציעה קורס בתקשורת דבורה לדוקטורנטים מאוכלוסיות מיוחדות, עם דגש על אינטראקציה בעל פה בסביבה האקדמית ועל מיומנויות פרזנטציה.

קישורים שימושיים: