קורסי רמה

צרו קשר

לנוחיותכם, הקמנו מערכת פניות לניהול פנייתכם אלינו.

לכניסה למערכת לחצו כאן.

----------------------------------------------------------

מזכירות היחידה: בניין מדעי הרוח, חדר 4802, קמפוס הר הצופים

שעות קבלת קהל: ימים ראשון – חמישי, 10:00–13:00

שעות מענה טלפוני: ימים ראשון - חמישי, 14:00-10:00

טלפון: 02-5881749 | 02-5883390

 

 

רמת בסיסי

קורס לאנגלית כללית ואקדמית ברמת A2/B1.

A2 – כתיבה, דיבור ואינטראקציה

B1 – קריאה ושמיעה

היחידה לאנגלית מציעה קורס בסיסי שמטרתו לאפשר לסטודנטים במגוון רחב של תחומי לימוד לרכוש את הידע ואת הכלים על מנת להתחיל לבנות מיומנויות שפה להקשר האקדמי, תוך ביסוס יכולות השפה הכלליות שלהם. המשתתפים קוראים, כותבים, מדברים ומציגים על נושאים וסוגיות בעלי זיקה אקדמית, ומתחילים לטפח יכולות תקשורת ואופני שפה שימושיים להקשר האקדמי.

קורס בסיסי נלמד בסמסטר א׳ ובסמסטר ב׳. הקורס נלמד גם בתקופת הקיץ – למידע נוסף על מערך קורסי הקיץ של היחידה, ראו כאן.

רשימת קורסים

אנגלית – בסיסי (קורס 11183 וקורס 11123) / מיקום: הר הצופים וספרא

תוצרי למידה לפי סולם ה-CEFR

לפירוט לחצו כאן.

חובת נוכחות: המשתתפים נדרשים להשתתף ב 100% מהשיעורים. אשפוז, מילואים, וחגים אינם נחשבים להיעדרויות.

אופן ההערכה בקורס: 70% מציון הקורס מורכב מעבודות, מטלות, עבודות פרוייקט ופרזנטציות (״ציון כיתה״), בעוד המבחן הסופי מהווה 30% מציון הקורס. על מנת לעבור את הקורס, יש להשיג ציון מינימום של 60 בציון הכיתה וציון מינימום של 60 במבחן הסוף, ועליהם להשיג ציון 70 בציון הקורס הכולל.

מעבר לרמת הלימוד הבאה / פטור מאנגלית: המעבר לרמת הלימוד הבאה מותנה בציון 70 בקורס. ציון קורס של 70 ברמת מתקדמים ב׳ מקנה פטור.

רמת מתקדמים א׳

קורס לאנגלית אקדמית ומקצועית ברמת B1/B2.

B1 – כתיבה, דיבור ואינטראקציה

B2 – קריאה ושמיעה

היחידה לאנגלית מציעה שלושה קורסי מתקדמים א׳ לתחומי לימוד שונים. בכל קורס, המשתתפים קוראים, כותבים, מדברים ומציגים על נושאים וסוגיות הקרובים לתחומי הלימוד שלהם. באופן הדרגתי הם בונים את מיומנויות התקשורת ואת אופני השפה אשר יידרשו להם בעבודתם האקדמית והמקצועית.

קורסי מתקדמים א׳ נלמדים בסמסטר א׳ ובסמסטר ב׳. הקורס נלמד גם בתקופת הקיץ – למידע נוסף על מערך קורסי הקיץ של היחידה, ראו כאן.

רשימת קורסים

מתקדמים א׳ למדעי הרוח והחברה (קורס 11182) / מיקום: הר הצופים, ירושלים

מתקדמים א׳ למדעי הטבע, מתמטיקה, מדעי המחשב, הנדסה, ומקצועות הרפואה (קורס 11122) / מיקום: קמפוס ספרא, ירושלים

מתקדמים א׳ לתלמידי סיעוד (קורס 11142) / מיקום: קמפוס עין כרם, ירושלים

תוצרי למידה לפי סולם ה-CEFR

לפירוט לחצו כאן.

חובת נוכחות: המשתתפים נדרשים להשתתף ב 100% מהשיעורים. אשפוז, מילואים, וחגים אינם נחשבים להיעדרויות.

אופן ההערכה בקורס: 70% מציון הקורס מורכב מעבודות, מטלות, עבודות פרוייקט ופרזנטציות (״ציון כיתה״), בעוד המבחן הסופי מהווה 30% מציון הקורס. על מנת לעבור את הקורס, יש להשיג ציון מינימום של 60 בציון הכיתה וציון מינימום של 60 במבחן הסוף, ועליהם להשיג ציון 70 בציון הקורס הכולל.

מעבר לרמת הלימוד הבאה / פטור מאנגלית: המעבר לרמת הלימוד הבאה מותנה בציון 70 בקורס. ציון קורס של 70 ברמת מתקדמים ב׳ מקנה פטור. 

רמת מתקדמים ב׳

קורס לאנגלית אקדמית ומקצועית ברמת B2/C1.

B2 – כתיבה, דיבור ואינטראקציה

C1 – קריאה ושמיעה

היחידה לאנגלית מציעה חמישה קורסים ברמת מתקדמים ב׳ למקבצי דיסציפלינה שונים. בכל קורס, המשתתפים קוראים, כותבים, מדברים ומציגים על נושאים וסוגיות הקשורים לתחומי הלימוד שלהם ותחומים משיקים. המשתתפים רוכשים את המיומנויות ואופני התקשורת הנדרשים להתנהלות אקדמית ומקצועית בתחומים בהם יעסקו.

קורסי מתקדמים ב׳ נלמדים בסמסטר א׳ ובסמסטר ב׳. הקורס נלמד גם בתקופת הקיץ – למידע נוסף על מערך קורסי הקיץ של היחידה, ראו כאן.

רשימת קורסים

מתקדמים ב׳ למדעי הרוח והחברה (קורס 11186) / מיקום: הר הצופים, ירושלים

מתקדמים ב׳ למדעי הטבע (קורס 11121) / מיקום: קמפוס ספרא, ירושלים

מתקדמים ב׳ למדעי המחשב, הנדסה ומתמטיקה (קורס 11126) / מיקום: קמפוס ספרא, ירושלים

מתקדמים ב׳ למקצועות הרפואה (קורס 11131) / מיקום: קמפוס ספרא ו/או עין כרם, ירושלים

מתקדמים ב׳ לתלמידי סיעוד (קורס 11141) / מיקום: קמפוס עין כרם, ירושלים

תוצרי למידה לפי סולם ה-CEFR 

חובת נוכחות: המשתתפים נדרשים להשתתף ב 100% מהשיעורים. אשפוז, מילואים, וחגים אינם נחשבים להיעדרויות.

אופן ההערכה בקורס: 70% מציון הקורס מורכב מעבודות, מטלות, עבודות פרוייקט ופרזנטציות (״ציון כיתה״), בעוד המבחן הסופי מהווה 30% מציון הקורס. על מנת לעבור את הקורס, יש להשיג ציון מינימום של 60 בציון הכיתה וציון מינימום של 60 במבחן הסוף, ועליהם להשיג ציון 70 בציון הקורס הכולל.

מעבר לרמת הלימוד הבאה / פטור מאנגלית: המעבר לרמת הלימוד הבאה מותנה בציון 70 בקורס. ציון קורס של 70 ברמת מתקדמים ב׳ מקנה פטור.