שיבוץ לרמת אנגלית

צרו קשר

לנוחיותכם, הקמנו מערכת פניות לניהול פנייתכם אלינו.

לכניסה למערכת לחצו כאן.

----------------------------------------------------------

מזכירות היחידה: בניין מדעי הרוח, חדר 4802, קמפוס הר הצופים

שעות קבלת קהל: ימים ראשון – חמישי, 10:00–13:00

שעות מענה טלפוני: ימים ראשון - חמישי, 14:00-10:00

טלפון: 02-5881749 | 02-5883390

 

 

מועמדים לתואר ראשון 

מועמדים לתואר ראשון באוניברסיטה העברית נדרשים לגשת למבחן סטנדרטי מאושר על מנת להשתבץ לרמת אנגלית: בסיסי, מתקדמים א׳, מתקדמים ב׳, או פטור.

המעבר לרמת הלימוד הבאה מותנה בציון 70 בקורס. ציון קורס של 70 ברמת מתקדמים ב׳ מקנה פטור.

מבחנים סטנדרטיים מאושרים

ישנם מספר מבחנים שבאמצעותם ניתן להשתבץ לרמת לימוד באנגלית.

  1. פרק האנגלית בפסיכומטרי:

מועמדים הניגשים לבחינה הפסיכומטרית משובצים ברמת אנגלית בהתבסס על ציון פרק האנגלית של הבחינה. מועמדים המעוניינים להשתבץ לרמה גבוהה יותר או להגיע לרמת פטור רשאים לגשת למבחן אמיר״ם או אמי״ר.

    2. מבחן אמי״ר:

כמו הבחינה הפסיכומטרית, גם מבחן אמי״ר מנוהל על ידי הגוף שנקרא מאל״ו (המרכז הארצי לבחינות והערכה). מבחן אמי״ר דומה באופיו לפרק האנגלית של הפסיכומטרי אך מהווה מבחן נפרד, והוא מחליף את פרק האנגלית של הפסיכומטרי בתור מדד לרמת האנגלית של מועמדים, במקרה שהמועמד לא ניגש לפסיכומטרי או מעוניין להשתבץ לרמה גבוהה יותר.

לחצו כאן למידע נוסף

    3. מבחן אמיר"ם:

מבחן אמיר״ם הוא גרסה ממוחשבת ואדפטיבית של מבחן אמי״ר. האוניברסיטה העברית מציעה מספר מועדים בהם אפשר לגשת למבחן האמיר״ם בקמפוס האוניברסיטה. ניתן גם לגשת למבחן אמיר״ם במרכז בחינות. לשם רישום למועד באחד ממרכזי הבחינה, יש לבקר באתר של מאל״ו.

לחצו כאן למידע נוסף

לחצו כאן לרישום למבחן

מבחנים סטנדרטיים אחרים

אפשר להשתבץ לרמת אנגלית גם באמצעות מבחן TOEFL ibt או מבחן IELTS Academic.

שאלות בנוגע למבחנים סטנדרטיים אחרים או תעודות יש להפנות למדור רישום וקבלה.

שיבוץ לרמות אנגלית

רמת הלימוד

ציון פרק אנגלית בפסיכומטרי / מבחן אמי״ר / מבחן אמיר״ם

רמות בסולם אירופאי CEFR (אישור רשמי מאוניברסיטה אירופאית)

TOEFL ibt

IELTS

Academic

SAT Critical Reading score or EBRW score

פטור

134

C1

95

7

670

מתקדמים ב׳

120-133

B2

80

6

600

מתקדמים א׳

100-119

B1

55

5.5

500

בסיסי (ציון סף לקבלה לבוגר)

85-99

A2

34

4.5

400

קדם בסיסי ב'

70-84

קורסי קיץ או בחינות נוספות יידרשו כתנאי קבלה ללימודים

קדם בסיסי א'

50-69

 

הכרה בלימודי אנגלית שנעשו במסגרת לימודים קודמים

מועמדים שאינם בעלי תואר ראשון

היחידה לאנגלית בוחנת כל מקרה לגופו וקובעת האם הקורס / פטור מתקבל.

לכן, מועמדים שסיימו בהצלחה קורסים באנגלית כשפה זרה / קיבלו פטור במוסד אקדמי מוכר אחר בארץ, ימציאו ליחידה לאנגלית כשפה זרה מסמכים רשמיים* המעידים על לימוד הקורס / קבלת פטור והיחידה תבחן את הבקשה ותחליט האם להכיר.

מועמדים אשר לימודי האנגלית הקודמים שלהם לא הוכרו ע"י היחידה לאנגלית כשפה זרה, אינם פטורים מלימודי אנגלית כשפה זרה באוניברסיטה העברית, ורמתם תיקבע  על פי מבחן אמי"ר / אמיר"ם או על פי פרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי.

שימו לב: אישור מטעם היחידה לאנגלית כשפה זרה מהמוסד שבו למדו, ובו יצוינו רמת הקורס, מועד הקורס והציון הסופי.

מועמדים בעלי תואר ראשון ממוסד אחר

בעלי תואר בוגר ממוסד אקדמי המוכר על ידי המל״ג יהיו פטורים מלימודי אנגלית כשפה זרה. יש להעביר תעודות ואישורים רלוונטיים דרך מערכת הפניות למדור רישום וקבלה.

בעלי תואר ראשון ממוסד בחו״ל מתבקשים לפנות למדור רישום וקבלה כאן.