גב' סתוית שוחט

מזכירה, הפקולטה לחקלאות
08-9489834
shohat.stavit@mail.huji.ac.il