גב' רות סטנדר

מורה
קמפוס הר הצופים, בניין מדעי הרוח, חדר 4712
02-5883857
ruthcynthia@gmail.com