קורסי קיץ

קורסי האנגלית מתקיימים גם במהלך הקיץ בקמפוס הר הצופים. הלימודים ייערכו במתכונת מואצת של שלוש שעות ביום, חמישה ימים בשבוע. תוכן קורסי הקיץ זהה לתוכן הקורסים המתקיימים במהלך שנת הלימודים.

כדי להירשם, יש למלא את טופס ההרשמה בכתב יד ברור, ולהגיע למזכירות היחידה כדי לקבל שובר תשלום בחדר 4802, בניין מדעי הרוח בקמפוס הר הצופים. פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 20 סטודנטים לפחות.

הקורסים מוצעים בשלוש רמות: