Table of Contents

צרו קשר

לנוחיותכם, הקמנו מערכת פניות לניהול פנייתכם אלינו.

לכניסה למערכת לחצו כאן.

----------------------------------------------------------

מזכירות היחידה: בניין מדעי הרוח, חדר 4802, קמפוס הר הצופים

שעות קבלת קהל: ימים ראשון-חמישי, 10:00–13:00

שעות מענה טלפוני בתקופת הרישום:

ימים ראשון-חמישי, 8:30 עד 10:00,  ו- 12:00 עד 15:00.

טלפון: 02-5881749 | 02-5883390

 

 

בסיסי

תלמידים ברמת הבסיס נחשפים לאוצר המילים, למבנה ולתוכן מאמרים אקדמיים, וכן לכישורי הקריאה והניתוח הנדרשים להבנת טקסטים אקדמיים פשוטים. התלמידים לומדים, לדוגמה, למצוא ולהבין את הרעיונות המרכזיים ואת הפרטים התומכים, לסרוק את הטקסט בכדי למצוא מידע רצוי, וכן להבין ולהשתמש באוצר מילים בהקשר הנכון. כישורי השפה התקשורתית מתורגלים ומקבלים לעידוד.

דרישות נוכחות: נוכחות חובה בכל השיעורים. רק תלמידים עם נוכחות בכל השיעורים יוכלו לקבל ציון כיתה ולגשת למבחן הסופי. אישורים על היעדרות יינתנו רק מסיבות רפואיות או עקב שירות מילואים.

הרכב הציון: הציון הסופי בקורס ישוקלל מציון כיתה, שמשקלו 60%, ומציון המבחן הסופי, שמשקלו 40%. כדי לעלות לרמת מתקדמים א' יש להשיג ציון סופי 70 ומעלה בקורס זה. כדי לגשת למבחן הסופי, יש לקבל ציון כיתה של 60 לפחות. בציון הכיתה ייכללו מבחנים, בחנים, שעורי בית והשתתפות פעילה בכיתה.

צרכים מיוחדים: ברצוננו לעזור ככל האפשר לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים (ליקויי למידה, בעיות ראייה, נכות פיזית וכו'). נא לפנות למרצה לקבלת הנחיות.

מספר קורס לפי קמפוס:
הר הצופים 11183
ספרא (גבעת רם) 11123
עין כרם 11143
רחובות 71053