Table of Contents

צרו קשר

לנוחיותכם, הקמנו מערכת פניות לניהול פנייתכם אלינו.

לכניסה למערכת לחצו כאן.

----------------------------------------------------------

מזכירות היחידה: בניין מדעי הרוח, חדר 4802, קמפוס הר הצופים

שעות קבלת קהל: ימים ראשון-חמישי, 10:00–13:00

שעות מענה טלפוני בתקופת הרישום:

ימים ראשון-חמישי, 8:30 עד 10:00,  ו- 12:00 עד 15:00.

טלפון: 02-5881749 | 02-5883390

 

 

קורסי חובה

בסיסי

תלמידים ברמת הבסיס נחשפים לאוצר המילים, למבנה ולתוכן מאמרים אקדמיים, וכן לכישורי הקריאה והניתוח הנדרשים להבנת טקסטים אקדמיים פשוטים. התלמידים לומדים, לדוגמה, למצוא ולהבין את הרעיונות המרכזיים ואת הפרטים התומכים, לסרוק את הטקסט בכדי למצוא מידע רצוי, וכן להבין ולהשתמש באוצר מילים בהקשר הנכון. כישורי השפה התקשורתית מתורגלים ומקבלים לעידוד. מידע נוסף

מתקדמים א'

מטרת הקורס היא לאפשר לתלמידים לשפר את יכולות הקריאה וניתוח מאמרים אקדמיים הכתובים באנגלית. התלמידים עורכים היכרות עם מבנים של ז'אנרים אקדמיים שונים, ונחשפים לניסוחים ואוצר מילים המשמשים לכתיבה אקדמית. האסטרטגיות הנלמדות כוללות, בין השאר, הכרת מבנה וז'אנר של טקסט, זיהוי הרעיונות המרכזיים והראיות התומכות, והערכת תקפותם של טיעוני הכותב. התלמידים נחשפים לשפה האקדמית הדרושה בכדי לנסח תגובות, בכתיבה ובעל-פה, לרעיונות הנמצאים בטקסט או בשיחות האקדמיות. מידע נוסף

מתקדמים ב'

מטרת הקורס היא להעניק לתלמידים אסטרטגיות מתקדמות הנדרשות בכדי להפוך לקוראים עצמאיים וביקורתיים באנגלית. האסטרטגיות הנלמדות כוללות, בין השאר, הכרת מבנה וז'אנר של טקסט, זיהוי הרעיונות המרכזיים ונקודת המבט של המחבר, וכן ניתוח והערכת הטענות לאור תמיכת טיעונים וראיות. הסטודנטים לומדים להמשיג את הרעיונות של כותב המאמר  או המרצה, לאחר שמיעת הרצאה. הם לומדים לנסח תגובות לרעיונות אלה, ולבטאן בכתב ובעל-פה בשפה מתאימה. מידע נוסף