הכרה בלימודי אנגלית שנעשו במוסדות אחרים

האוניברסיטה העברית מכירה באופן חלקי עד מלא בלימודי אנגלית שנעשו במוסדות אקדמיים אחרים. קורסים ייחשבו לצורך מכסת לימודי החובה על-פי הטבלה הבאה:

המוסד רמת האנגלית במוסד רמת האנגלית באוניברסיטה העברית שנת קבלת ההכרה ברמת באנגלית באוניברסיטה העברית
אוניברסיטת בן-גוריון בנגנב; מכללת ספיר מתקדמים ב' פטור  
אוניברסיטת בר-אילן

מתקדמים ב' או
מתקדמים א' שנתי

מתקדמים א'

פטור

 

מתקדמים ב'

 
אוניברסיטת חיפה; מכללת אורנים

מתקדמים ב'

מתקדמים א'

פטור

מתקדמים ב'

 
האוניברסיטה הפתוחה *

מתקדמים ב'

מתקדמים א'

פטור

מתקדמים ב'

 
אוניברסיטת תל אביב

מתקדמים ב'

מתקדמים א'

פטור

מתקדמים ב'

 
הטכניון

מתקדמים ב' טכנית

מתקדמים א' מדעית

פטור

מתקדמים ב'

 
אוניברסיטת אריאל בשומרון

מתקדמים ב' בציון 70 ומעלה

פטור

תש"ע, 2010
מכללה אקדמית הדסה ירושלים מתקדמים ב' בציון 70 ומעלה פטור תשס"ה, 2005
עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים מתקדמים ב' בציון 70 ומעלה פטור תשס"ז, 2007
המכללה האקדמית עמק יזרעאל מתקדמים ב' בציון 70 ומעלה פטור תשס"ג, 2003
המכללה האקדמית תל-אביב יפו מתקדמים ב' בציון 70 ומעלה פטור תשס"ו, 2006
המכללה האקדמית תל-חי מתקדמים ב' בציון 70 ומעלה פטור  
המרכז האקדמי רופין מתקדמים ב' בציון 70 ומעלה

פטור

תשס"ז, 2007
המרכז הבינתחומי בהרצליה

מתקדמים ב' בציון 70 ומעלה

מתקדמים ב' בציון 69-60

פטור

מתקדמים ב'

תשס"ז, 2007
המכללה האקדמית אשקלון מתקדמים א' שנתי בציון 70 ומעלה פטור תשס"ו, 2006
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

מתקדמים ב' (אנגלית טכנית) בציון 70 ומעלה

פטור תשס"ה, 2005

הערות:

*כל קורס מקוון יתקבל אך ורק ביחד עם מבחן רמה, אמי"ר, אמיר"ם.

  • ההכרה בפטור במכללות לעיל מתייחסת למי שקיבל את התואר בשנה הנקובה בטבלה או לאחר מכן.
  • בכל המכללות שבהן הוכר פטור, תלמידים שהציון שלהם בין 69-60 יסווגו לרמה מתקדמים ב' באנגלית החל מהשנה הנקובה בטבלה.
  • בוגרי מכללות המוכרות על-ידי המועצה להשכלה גבוהה אך לא נמצאות ברשימה לעיל, יסווגו לרמה מתקדמים א' באנגלית, או בהתאם לציונם במבחן הפסיכומטרי, אמי"ר או אמיר"ם.
  • בוגרי מכללות שסיימו לימודיהם עד שנתיים לפני קבלת ההכרה על-ידי האוניברסיטה, תוכר להם רמה מתקדמים ב' באנגלית, ובתנאי שברשותם פטור בציון מעל 70.