הכרה בלימודי אנגלית שנעשו במוסדות אחרים

 

הכרה בלימודי אנגלית שנעשו במסגרת לימודים קודמים

מועמדים שאינם בעלי תואר ראשון

  1. תלמידים שסיימו בהצלחה קורס פטור באנגלית, במסגרת לימודים בהיקף של שנה אקדמית לפחות, יהיו פטורים מלימודי אנגלית, וזאת בתנאי שהקורס הוכר ע"י היחידה לאנגלית כשפה זרה באוניברסיטה העברית.  תלמידים אלה ימסרו ליחידה לאנגלית כשפה זרה גיליון ציונים ואישור מטעם היחידה לאנגלית כשפה זרה מהמוסד שבו למדו, ובו יצוינו רמת הקורס, מועד הקורס והציון הסופי.
  2. מסלול "אפיק מעבר": תלמידים המתקבלים לאוניברסיטה העברית במסגרת מסלול "אפיק מעבר" מהאוניברסיטה הפתוחה, יוכר גם הפטור באנגלית שנעשה במסגרת לימודיהם.
  3. מועמדים אשר קיבלו "פטור" על סמך בחינה או קורס בודד בלבד במוסד אחר להשכלה גבוהה שלא במסגרת לימודים של שנת לימודים מלאה לתואר בוגר כאמור אינם פטורים מלימודי אנגלית כשפה זרה באוניברסיטה העברית על יסוד "פטור" שכזה, ורמתם תיקבע על פי מבחן אמי"ר/אמיר"ם או על פי פרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי.
  4. קורסים מקוונים המוצעים בחינם http://study.onl.co.il/mod/page/view.php?id=44 יוכרו בתנאי שהתלמיד מציג ציון רמ"א מתאים.
  5. תלמידים שלמדו קורס/ים ברמה נמוכה יותר מרמת "פטור" במוסד אחר במסגרת שנה אקדמית לפחות, יפנו ליחידה לאנגלית כשפה זרה עם אישורים על מנת לברר האם הקורס יוכר לצורך קביעת רמת האנגלית באוניברסיטה.

 

 

מועמדים בעלי תואר ראשון

אנא ראו הערה בתחתית העמוד הבא: http://info.huji.ac.il/reception-components/English-level