הכרה בלימודי אנגלית שנעשו במוסדות אחרים

 

הכרה בלימודי אנגלית שנעשו במסגרת לימודים קודמים

מועמדים שאינם בעלי תואר ראשון

  1. מועמדים שסיימו בהצלחה קורסים באנגלית כשפה זרה / קיבלו פטור במוסד אקדמי מוכר אחר בארץ, ימציאו ליחידה לאנגלית כשפה זרה מסמכים רשמיים* המעידים על לימוד הקורס / קבלת פטור.  היחידה לאנגלית כשפה זרה תבחן כל מקרה לגופו ותקבע האם הקורס / פטור מתקבל.                      

 *אישור מטעם היחידה לאנגלית כשפה זרה מהמוסד שבו למדו, ובו יצוינו רמת הקורס, מועד הקורס והציון הסופי.

       2. מועמדים אשר לימודי האנגלית הקודמים שלהם לא הוכרו ע"י היחידה לאנגלית כשפה זרה, אינם פטורים מלימודי אנגלית כשפה זרה באוניברסיטה העברית, ורמתם תיקבע  על פי מבחן אמי"ר / אמיר"ם או על פי פרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי.

        3. מועמדים אשר למדו קורסים מקוונים המוצעים בחינם http://study.onl.co.il/mod/page/view.php?id=44 ואשר ניגשו למבחן רמ"א, יציגו ציון רמ"א על מנת שיוכר הקורס.  

 

מועמדים בעלי תואר ראשון

אנא ראו הערה בתחתית העמוד הבא: http://info.huji.ac.il/reception-components/English-level